تعبیر خواب تار عنکبوت

به گزارش وبلاگ گربه، با تعبیر خواب عنکبوت، تعبیر خواب تار عنکبوت، دیدن خانه تار عنکبوت گرفته در خواب و تعبیر خواب آشپزخانه تار عنکبوت گرفته همراه ما باشید.

تعبیر خواب تار عنکبوت

سرویس سرگرمی - درک خواب و رویا قطعا می تواند ما را کمک کند تا راهمان را در میان مسائل کاری، روابط اجتماعی و رشد شخصیتمان پیدا کنیم. خوانندگان گرامی می توانند با رجوع به صفحه تعبیر خواب وبلاگ گربه و انتخاب هر موضوع از تعابیر و تفاسیر مختلف رویای خود مطلع شوند.

برای مشاهده تعبیر خواب بر اساس حروف الفبا، حرف مورد نظر خود را انتخاب کنید: تعبیر خواب

تونی کریسپ در کتاب خود به نام فرهنگ تفسیر رویا دیدن تار عنکبوت را در خواب نماد موضوعات زیر می داند:

تار عنکبوت: شرایطی که احساس می کنید چون تار عنکبوت شما را گرفتار نموده است؛ گرفتار دام نیروی عواطف و توقعات شخص دیگری شدن، توری از دروغ ها، تقارن و سازواری نفس، ارتباط ظریف و گاه نامحسوسی که شما را با دیگران پیوند می زند. این پیوند ممکن است حمایتگر یا ویرانگر باشد، چرخه حیات که مرکز آن نشان دهنده بازگشت به انرژی نخستین حیات است. به وسیله احساس این پیوند/تار شخص می تواند در جریان امور اطراف و دنیا قرار گیرد. ابتدایی ترین سطح عملکرد این احساس به ما می گوید آنچه نزدیک می گردد قابل خوردن است یا بالعکس.

نکته: فرد بیننده خواب می تواند با توجه به شرایط زندگی خودش و هر یک از این نمادها به تحلیل خواب خود بپردازد.

تعبیر خواب تار عنکبوت

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: تار عنکبوت گرفتاری و دست و پاگیری است اما نه زیاد بلکه تشویش های کوچک و ناراحتی های مختصر در خواب های ما به صورت تار عنکبوت ظاهر می گردد.

آنلی بیتون می گوید: دیدن تار عنکبوت در خواب، نشانة آن است که معاشرینی دلپذیر خواهید داشت و پا به ماجرایی شیرین خواهید گذاشت.

تعبیر خواب خانه تار عنکبوت گرفته

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: نیکو است اگر ببینید که خانه و اتاق یا محل کار خود را از تار عنکبوت می زدائید زیرا این عمل به معنی آن است که ناراحتی ها و تشویش ها را از خود می رانید و سکون و آرامش را باز می یابید.

دیدن کمد لباس و آشپزخانه تار عنکبوت گرفته در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید: اگر ببینید صندوق یا جامه دان شما تار عنکبوت بسته با همسرتان کدورت پیدا می کنید. همین طور است اگر ببینید که آشپز خانه تار عنکبوت دارد در این صورت با همسرتان قهر می کنید.

منبع: setare.com

به "تعبیر خواب تار عنکبوت" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "تعبیر خواب تار عنکبوت"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید